BẢNG GIÁ XE HYUNDAI CẬP NHẬT MỚI NHẤT

HYUNDAI GRAND I10 HATCHBACK

MẪU XE GIÁ KHYẾN MÃI
Hyundai Grand i10 1.2 MT Base (Taxi CKD) 360,000,000 + Phụ Kiện
Hyundai Grand i10 1.2 MT CKD 405,000,000 + Phụ Kiện
Hyundai Grand i10 1.2 AT CKD 435,000,000 + Phụ Kiện

Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline:

 0818 946 886 để biết thêm chi tiết

HYUNDAI GRAND I10 SEDAN

MẪU XE GIÁ KHYẾN MÃI
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT Base (Taxi CKD) 380,000,000 + Phụ Kiện
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT CKD 425,000,000 + Phụ Kiện
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT CKD 455,000,000 + Phụ Kiện

Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline:  

0818 946 886 để biết thêm chi tiết để biết thêm chi tiết

HYUNDAI ELANTRA

MẪU XE GIÁ KHUYẾN MÃI
Hyundai Elantra 1.6 MT  549,000,000 + Phụ Kiện
Hyundai Elantra 1.6 AT  609,000,000 + Phụ Kiện
Hyundai Elantra 2.0 AT 659,000,000 + Phụ Kiện
Hyundai Elantra Sport  729,000,000 + Phụ Kiện

Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline:

 0818 946 886 để biết thêm chi tiết để biết thêm chi tiết

HYUNDAI TUCSON

MẪU XE GIÁ KHUYẾN MÃI
Tucson 2.0 MPI AT 2WD bản thường 825,000,000 + Phụ Kiện
Tucson 2.0L MPI AT 2WD Full Option 925,000,000 + Phụ Kiện
Tucson 2.2 AT CRD-I 2WD (máy dầu) 1.030,000,000 + Phụ Kiện
Tucson 1.6 AT T-GDI 2WD (tăng áp) 1.020,000,000 + Phụ Kiện

Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline:

 0818 946 886 để biết thêm chi tiết để biết thêm chi tiết

HYUNDAI CRETA

MẪU XE GIÁ KHUYẾN MÃI
Hyundai Creta Tiêu Chuẩn 620,000,000 + Phụ Kiện
Hyundai Creta Đặc Biệt 670,000,000 + Phụ Kiện
Hyundai Creta Cao Cấp 730,000,000 + Phụ Kiện

Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline:

 0818 946 886 để biết thêm chi tiết để biết thêm chi tiết

HYUNDAI SANTAFE

MẪU XE GIÁ KHUYẾN MÃI
Hyundai Santa Fe 2.5 Xăng Tiêu Chuẩn 1.030,000,000 + Phụ Kiện
Hyundai Santa Fe 2.2 Dầu Tiêu Chuẩn 1,130,000,000 + Phụ Kiện
Hyundai Santa Fe 2.5 Xăng Đặc Biệt 1,190,000,000 + Phụ Kiện
Hyundai Santa Fe 2.2 Dầu Đặc Biệt 1,290,000,000 + Phụ Kiện
Hyundai Santa Fe 2.5 Xăng Cao Cấp 1,240,000,000 + Phụ Kiện
Hyundai Santa Fe 2.2 Dầu Cao Cấp 1,340,000,000 + Phụ Kiện

Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: ‭

 0818 946 886 để biết thêm chi tiết để biết thêm chi tiết